شركت توانير در راستاي راهبرد شايسته گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت گزاري،‌ از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت «مديران عامل شركت هاي تابعه / وابسته» و «مدیران میانی و ارشد شرکت توانیر» مطابق فراخوان هاي ذيل دعوت به اعلام آمادگي مي نمايد.

 

جهت مشاهده شرايط انتصاب بر روي عنوان مورد نظر كليك نماييد

فراخوان‌هاي جاري:  -
اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

فراخوان‌هاي انتخاب مديران بخش برق