شركت توانير در راستاي راهبرد شايسته گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت گزاري،‌ از متخصصين داوطلب واجد شرايط براي همكاري در سمت «مديرعامل شركت هاي تابعه / وابسته» مطابق فراخوان هاي ذيل دعوت به اعلام آمادگي مي نمايد.

 

جهت مشاهده شرايط انتصاب بر روي عنوان مورد نظر كليك نماييد

فراخوان شماره 20 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان (اطلاعیه شماره 1)


فراخوان شماره 18 دعوت به همكاري

وضعيت: (فراخوان مجدد) مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

فراخوان (مجدد) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر(اطلاعیه شماره 1)


فراخوان شماره 16 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان(اطلاعیه شماره 1)

فراخوان شماره 14 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان(اطلاعیه شماره 1)

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران(اطلاعیه شماره 1)

فراخوان شماره 10 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز(اطلاعیه شماره 1)

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی(اطلاعیه شماره 1)

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(اطلاعیه شماره 1)

 

فراخوان شماره 8 دعوت به همكاري

وضعيت: مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است

اطلاعيه‌هاي بعدي در خصوص ثبت‌نام صورت گرفته در همين صفحه درج خواهد شد

 

فراخوان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان ( اطلاعیه شماره 1 )

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر (اطلاعیه شماره 1)

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ( اطلاعیه شماره 1 )

فراخوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد (اطلاعیه شماره 1)